Mình chỉ là một nhà thơ.
Trong lúc làm trang web thơ văn TAPBUT.COM, mình nảy ra ý định làm Blog này để ghi chép lại những bài sưu tầm được trên mạng về những mẹo vặt công nghệ thông tin, để lúc cần sẽ đọc lại để tham khảo. Mình cũng mong rằng các bài viết này sẽ có ích cho mọi người.

ADMINIT